Art Galleries > Pencil sketches mounted > Arxontiko, Kefalonia
Arxontiko, Kefalonia

Ref: 1043